پرسشهای ازمون نظریه های جدید در علم سیاست کارشناسی ارشد

 

این پرسشها مربوط به ازمون های برگزار شده دانشجویان ارشد علوم سیاسی است و صرفا برای اطلاع دیگر دانشجویانم از سبک و سیاق پرسشها در اندیشکده خرد منتشر می شود.

1-         در خصوص زبان و سیاست دو نظریه جدید سیاسی ارایه شده است یکی هرمنوتیک و دیگری گفتمان . یکی از انها را توضیح دهید.

2-         نظریه تصمیم گیری را بااشاره به عوامل محدود کننده تصمیم گیری سیاسی توضیح دهید.

3-         نقد هربرت مارکوزه به پوزیتیویسم علمی و فلسفه بورژوایی را بعنوان ابزارهای سلطه جامعه مدرن توضیح دهید .

4-         دلایل مخالفت هانا ارنت با دولت رفاه را از منظر ستیز فکری او با توتالیتاریسم را توضیح دهید.

5-         هابرماس معتقد است زیست جهان در جوامع ضنعتی مدرن مقهور سیستم یا نظام شده است . این ادعا را با استناد به نظریه کنش ارتباطی توضیح دهید.

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مهمترین مطالب

آخرین مطالب

پربیننده‌ترین مطالب

بایگانی شمسی

لیست پخش