پرسشهای ازمون سمینار مسائل کشورهای جهان سوم

این پرسشها مربوط به ازمون های برگزار شده دانشجویان ارشد علوم سیاسی است و صرفا برای اطلاع دیگر دانشجویانم از سبک و سیاق پرسشها در اندیشکده خرد منتشر می شود

این پرسشها مربوط به 12 نمره کلاس است و 8 نمره دیگر به سمینارها اختصاص یافته است .

*      نظریه توسعه انسانی را توضیح دهید.

 • مهمترین نقدهای وارده به مکتب نوسازی را توضیح دهید.
 • رابطه تقابل اندیشه های جدید و قدیم در فرایند توسعه را با تاکید بر مفاهیم ظرفیت و نهاد توضیح دهید.
 • برای تحکیم و شکوفا سازی تمدن جدید و تحقق توسعه به ساختارها و نهادهای متنوعی نیاز است از جمله دانشگاه ؛ دادگستری و احزاب . درباره اهمیت هر یک از این نهادها در فرایند توسعه توضیح دهید.

پرسشهای مربوط به ترم های گذشته درس جهان سوم:

 • مفاهیم و عبارات زیر را خیلی مختصر توضیح دهید.
 • تخریب خلاق یا Creative destruction
 • نقش رهبران در بزنگاه تاریخی Critical juncture
 • نهادهای فراگیر inclusive institutions و نهادی های بهره کش abstractive institutions
 • شرایط تحقق توسعه از دیدگاه دادلی سیرز کتاب اقتصاد توسعه
 • مکتب نوسازی
 • دو رویکرد متضاد به مهاجرت در فرایند توسعه
 • پارادایم اقتصاد دو گانه ارتور لوییس
 • معنای تصادف یا contingency  در فرایند توسعه
 • تاثیر ر فقدان تمرکز و اقتدار سیاسی در توسعه نیافتگی در کشورهایی مانند سومالی ، افغانستان ، نپال و هاییتی
 • تاثیر برده داری در توسعه نیافتگی افریقا

 

 • لایحه تقسیم اراضی 1913 در افریقای جنوبی چگونه به شکل گیری نظام آپارتاید در این کشور انجامید .
 • علت تاخیر 284 ساله استفاده از ماشین چاپ در امپراتوری عثمانی و تمایل حاکمانی چوم بازید ثانی و سلطان سلیم به استمرار بی سوادی بالغ بر 98 درصد از مسلمانان را منظر سیاسیو اقتصادی توضیح دهید.
 • قانون آهنین الیگارشی را در جهان سوم با استفاده از تجارب تاریخی جایگزینی منگستیو با هایلا سلاسی در اتیوپی ، لوران کابیلا باموبوتو در زئیر و سیا کا استیونز در سیرالئون بجای استعمار انگلیسی ها توضیح دهید.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مهمترین مطالب

آخرین مطالب

پربیننده‌ترین مطالب

بایگانی شمسی

لیست پخش