پرسشهای ازمون جامعه شناسی سیاسی

این پرسشها مربوط به ازمون های برگزار شده دانشجویان ارشد علوم سیاسی است و صرفا برای اطلاع دیگر دانشجویانم از سبک و سیاق پرسشها در اندیشکده خرد منتشر می شود.

1- چرا وکالت امرانه در دموکراسی نمایندگی پذیرفته نیست ؟

2- تفاوت دو مدل فرانسوی و امریکایی مفهوم شهروندی را با تاکید بر تاثیر آن بر سیاست توضیح دهید.

3- تفاوت زیستن برای سیاست و زیستن از سیاست را در مفهوم حرفه ای شدن سیاست توضیح دهید.

4- نظر سنجی های سیاسی چگونه به اتحاد علم و دموکراسی کمک می کنند.

5- یکی از نظریه های دترمینیستی و فردگرایانه که رفتار انتحاباتی را تبیین می کنند را شرح دهید.

پرسشهای ازمون های گذشته :

  • انگیزه های 4 گانه فرمانبری جامعه از حاکمیت را بر اساس نظریه حاکمیت ماکس وبر وبا ذکر مثال توضیح دهید.
  • اگر دولت را ساختاری تکامل یافته در تارخ تصور کنیم توضیح دهید فرایند تغییر دولت از فئودالیسم به دولت مدرن چگونه بوده است .( نظریه نوربرت الیانس )
  • مهمترین تفاوت ها و شباهت های نظامهای توتالیتر یا تمامت خواه با رژیم های اقتدارگرا را توضیح دهید.
  • دو مکتب اصلی تبیین رفتارهای انتخاباتی را با ذکر نظری های 6 گانه ذیل انها نام برده و یکی از نظریه ها را شرح دهید.
  • نظر سنجی ها ی سیاسی چگونه به اتحاد علم و دموکراسی می انجامد.
  • نظریه اشتاین روکان درباره تبلور احزاب در غرب پیرامون شکاف های اجتماعی را شرح دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مهمترین مطالب

آخرین مطالب

پربیننده‌ترین مطالب

بایگانی شمسی

لیست پخش