سبک زندگی هدف اصلی جنگ نرم

ناکارامدی روش های سخت و خشن و نظامی درتصرف کشورها و هزینه های نا برابر آن در مقایسه با فواید آن ؛ منجر به شکل گیری راهبرد جنگ نرم برای اعمال سلطه و تحمیل اراده و قدرت بر دیگر ملتها و دولتها شد. در این راهبرد هدف اصلی هدایت تصمیم گیران و تصمیم سازان به سوی اهداف کشورهای سلطه گر و متروپول است . بر این اساس مهم این نیست که در کشورهای پیرامونی که چه شعارها و ادعاهایی مطرح می شود و حتی چه قشر و طبقه ای بر مسند قدرت باشند مهم این است که سیاست ها وتصمیمات متخذه در راستای منافع کشورهای محور و مرکز باشد .در دوران جنگ سرد سرویس های جاسوسی امریکا با بکار گیری راهبرد جنگ نرم موفق شدند بسیاری از تصمیم سازان و حتی تصمیم گیران بلوک کمونیستی را در این تور روانی گرفتار کرده و با پالس های غیر مستقیم انها را علی رغم ژستهای ضد امپریالیستی شان به تصمیم گیری در راستای اهداف و منافع امپریالیسم سوق دادند . شواهدی وجود دارد که این روش همچنان نیز در حال اجراست . نکته مهم این است که جنگ نرم فقط دولتها و سیاست مداران را هدف خود قرار نمی دهد بلکه کانون و سیبل هدف گیری در جنگ نرم “افکار عمومی” و بطور دقیق تر همه اقشار و گروههای اجتماعی  است . در واقع جنگ نرم در افکار عمومی چند نقطه کلیدی را مورد اصابت قرار می دهد که اجمالا عبارتند از : ارزشها به معنای مجموعه پندارها و ترجیحات منبعث از آن ، کنش ها به معنای مجموعه رفتارها ی خرد و کلان منبعث از تصمیمات و روش ها ی حصول اهداف در بعد راهبردی و تاکتیکی .

نظام سلطه در سالهای نه چندان دور برای موفقیت در جنگ نرم در سطح ارزشی ، کنشی و روشی عمدتا به تبلیغات سیاسی مستقیم علیه دولتها و حکومتهای ناهمسو با خود از طریق بمباران رسانه ای مبادرت می کرد . برای تقریب ذهن روش خبر رسانی رسانه های ضد انقلاب و صدای امریکا ( (VOAعلیه جمهوری اسلامی را یاداوری می کنم  که مهمترین اهداف آن ایجاد شکاف بین مردم و دولت و ایجاد بدبینی در افکار عمومی نسبت به مدیران کشور است . اما در چند سال اخیر آماج جنگ نرم از حوزه سیاست و حکومت به حوزه سبک زندگی هدایت شده است . به عبارت دیگر هجمه جنگ نرم در تصویر سازی هندسی بجای از بالا به پایین بالعکس شده و از پایین به بالا اعمال می شود. به باور طراحان و نظریه پردازان جنگ نرم تاثیرگذارترین حوزه برای تحقق اهداف جنگ نرم حوزه سبک زندگی و مجموعه رفتارهای روزمره و تکرار پذیر شهروندان است . بنابر این بهترین راهبرد تغییر در ارزشها و کنش ها و روش ها ورود تدریجی و ارام و بی صدا و چراغ خاموش به حریم خصوصی و زندگی روزمره شهروندان است و موثرترین ابزار نیز در این حوزه فناوریهای نوین ارتباطی به منظور انتقال پیام ها و الگوها و چارچوبها به زبان ساده است .از همین روی امروز دیگر شبکه ها و رسانه های معارض صرفا به هجمه سیاسی نمی پردازند بلکه سعی می کنند خیلی محترمانه در ارزشها و کنش های متعارف ایرانیان تردید و شک کرده و انها را تدریجا به سوی الگوی های مطلوب خود تغییر دهند از این رو امروز تاثیر شبکه هایی مثل من و تو(manoto  (بر افکار عمومی  به مراتب بیشتر از سیمای نفاق است . هر چند در این خصوص سخن و نکات گفتنی بسیار است ولی در اینجا صرفا به این مهم بسنده می کنم که در جنگ نرم از طریق سبک زندگی باید توجه داشت که راه تقابل و ایستادگی نیز نرم ؛ تدریجی ؛ هوشمندانه ؛ چند بعدی و متکی بر مولفه های سبک زندگی است و اقدامات خشک و خشن و فله ای و تبلیغاتی وشعاری نه تنها موثر نیست بلکه دقیقا زمینه ساز تاثیر گذاری بیشتر راهبرد جنگ نرم دشمن است . سربازان و سرداران دفاع در برابر جنگ نرم صرفا مردان و زنان  دغدغه مند و غیور و معتقد و پر احساس نیستند بلکه آنانی هستند که ضمن برخورداری از صفات مذکور ضمن   پرهیز از خود نمایی  ؛ با شناخت صحیح از جهان و زمانه و تجهیز به دانش روز و با داشتن نقشه ومحاسبه و برنامه ریزی مشخص وارد این میدان می شوند و از حریم اعتقادی و فرهنگی و تاریخی و هویتی یک ملت با روشهای جذاب و تاثیر گذار دفاع می کنند و سبک زندگی ایرانی – اسلامی را مبتنی بر ارمانها و ارزشهای دیرپا حفاظت و باز تولید و بازنمایی و بازسازی  می کنند به گونه ای که روز به روز عزت و اقتدار ایرانیان را در جهان ارتقا بخشد.

http://press.jamejamonline.ir/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مهمترین مطالب

آخرین مطالب

پربیننده‌ترین مطالب

بایگانی شمسی

لیست پخش