پروتکل ها و پیشگیری از انحراف در فضای مجازی

سرمقاله امروز روزنامه جام جم

سنت نا مالوف و هزینه زا در نظام اجتماعی ایرانی تاخیر و تاخر نظام تصمیم گیری در قبال واردات فناوی و پدید های نو ظهور مدرن است .به عبارت دیگر همیشه تقارن و همزمانی بین ورود فناوریها و چارچوب ها و ضوابط وجود ندارد از این رو ورود پدید های جدید و نو توام با بروز مشکلات و انحرافات و نا بسامانی ها و حتی شکل گیری جرایم است .برای مثال بیش از 15 سال از شکل گیری فضای مجازی در ایران می گذرد اما تنها حدود 5 سال است که سازوکارهایی برای مدیریت و نظارت در این فضا در کشور شکل گرفته است . شاید یکی از دلایل این تاخیر تزاحم سه رویکرد متعارض به فضای مجازی در کشور است .این  3 دیدگاه متعارض عبارتند از :

1- رویکردی که  تحت شعار ازادی مروج نوعی ولنگاری فرهنگی در فضای مجازی  است . این رویکرد با نادیده گرفتن تهدیدها و اسیب های مترتب بر فضای مجازی یکی از لوازم مفید بوروکراسی یعنی وجود پروتکل های انتظام بخش در زیست اجتماعی را نادیده می گیرد . نتیجه این نادیده انگاری شکل گیری ناهنجاریهای رفتاری و فرهنگی و حتی بروز خلافها و جرایم در فضای مجازی است که نگارنده پیشتر در مقاله وایبریزاسیون فرهنگی به انها اشاره کردم.

2- رویکرد دوم که نگران پیامدهای شیوع رویکرد اول است از یک سو دل نگران و دلواپس نظام ارزشی است و از سویی از فقر نظری در شناخت پدید های جدید رنج می برد در نتیجه  کلا فضای مجازی را تهدیدی جدی علیه فرهنگ و ارزشها و امنیت و ارامش جامعه دانسته و عطای ان را به لقای ان می بخشد.  این رویکرد عملا در برابر نیازهای زمان  و اقتضائات زمانه قرار می گیرد و فرصتهای بی شمار فضای مجازی را نادیده می انگارد . به صراحت باید اینجا یاد اور شوم که با باور بنده یه یمن و برکت رویکرد متفاوت مقام معظم رهبری طرفداران رویکرد دوم نتوانستند در کشور زمام فضای مجازی را به دست بگیرند وگرنه حامیان این رویکرد امروز فضای تقابلی هزینه زایی را در فضای مجازی ایجاد کرده بودند.

3- رویکرد سوم رویکردی واقع گرا به فضای مجازی است که این پدیده و فناوری نوین را مملو از فرصت های کنش متقابل فرهنگی و اجتماعی دانسته که مانند دیگر پدیده های نو می تواند توام با اسیب هایی باشد.  اما راه صحیح کاهش این اسیب ها تنظیم مقررات و پروتکل ها و قواعد قانونی و اخلاقی  و حقوقی در این فضاست به گونه ای که در این فضا نیزمانند فضای واقعی از حقوق انسانها و نهادها پاسداری شود. تدبیر تاسیس شورای عالی مجازی از سوی رهبری فرزانه انقلاب برامده از رویکرد سوم است اما عملکرد این شورا در سالهای اخیر در عمل نتوانسته این رویکرد را نهادینه سازد ولی امیدواریم این شورا با سیاست گذاری های هوشمندانه قواعد و مقررات لازم برای حضور و فعالیت در فضای مجازی را جعل و وضع کرده و هنجارهای اجتماعی برای کاربران را نیز از طریق مجاری اموزشی و رسانه ای ترویج کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مهمترین مطالب

آخرین مطالب

پربیننده‌ترین مطالب

بایگانی شمسی

لیست پخش