فضای مجازی و تخریب بی سابقه نامزدها

1- طنز روزگار اين است كه امروز اصلاح طلبان سيبل حملات خود مردي را قرار دادند كه در دوران تركتازي هاي سلطان محمود هم بيشتر از همه زاويه با احمدي نژاد داشت هم بعنوان يك عنصر تعادل بخش پناهگاه و حامي اصلاح طلبان معتدل بود و حتي با جذب و بكارگيري انها در حوزه هاي كاري بويژه مطبوعاتي اجازه نداد در دوران تنگنا و انزوا شرمنده زن و بچه هايشان باشندو بابت اين جوانمردي چه بسيار تهمتها كه از جانب تندروها دريافت نكرد
و چه روزگاري است كه همينها با جوگير شدن در فضاي انتخاباتي و تجاهل به واقعيات امروز و ديروز او را سردار گازانبري مي نامند و با محمود مقايسه اش مي كنند ولي خوب است همه بدانند چرخ روزگار باز هم مي چرخد و تاريخ تكرارشدني است تندروي چپ و راست و اصلاح طلب و اصولگرا ندارد تندروي محصول تجميع جهل و تعصب است وگاهي پشت نقابهاي ظاهر فريب ظاهر مي شود

2- امروز كه در ايران پوپوليسم مثل خوره به جان فرادستان قدرت و ثروت هم افتاده عوام فريبي طيف مدعي روشنفكري و اصلاح طلبي بيداد ميكنه فرشته سازي از خودي و لولو سازي از رقيب براي قدرت اوج پوپوليسمه در حالي كه تفاوت ها زياد نيست
ظاهرا عده اي در پستوها با فريب سمپاتها فقط به انتاگونيسم فكر مي كنند و بس يكروز از هاشمي لولو ساختند كه داغ ننگ كارشان هنوز پاك نشده و امروز از ديگري و اين قصه ادامه دارد

۳- دسته بندي هاي سياسي و جناح بندي ها در ايران بي ريشه و بدون مباني و پرنسيپ است بلكه اردوگاهي است تا زير پرچم ان افراد به دنبال هويت و شخصيت و منافع مترتب بر آن بچرخند به همين خاطر در ذيل همه جناح ها افراد شبيه به هم مي توان يافت كه به دروغ با هم مخالفت مي كنند .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مهمترین مطالب

آخرین مطالب

پربیننده‌ترین مطالب

بایگانی شمسی

لیست پخش