اگر شبهای قدر سپری شود

اگر شبهاي قدر سپري شود و مساجد و تكايا مملو از جمعيت باشد و تا صبح همه بيدار باشند و فرياد يا علي سر دهيم و اشك بريزيم اما از فرداي شبهاي قدر
مهربان تر و با عاطفه تر نشويم
دستگيري از ضعفا و فقرا نكنيم
به قانون احترام نگذاريم
خودكامگي را كنار نگذاريم
در برابر ظلم و ستم سكوت كنيم
گذشت و عفو نداشته باشيم
حقوق ديگران را حتي با پارك نابجاي خودرو و انداختن زباله در خيابان پايمال كنيم
شاخه درختي را بشكنيم و محيط زيست را تهديد كنيم
حقوقي را احقاق و باطلي را ابطال
نكنيم
باناسزا به ديگران انها را ازرده كنيم
در ادارات مردم را سرگردان كنيم و كار انها را انجام ندهيم
به انسانها تهمت و بهتان ناروا بزنيم
بر خشم خود غلبه نكنيم
كم فروشي و بد فروشي كنيم
به اساني دروغ بگوييم و فريبكاري كنيم و
خلاصه اينكه اگر جهان و زندگي ارام تر سالم تر و انساني و شريف تري نداشته باشيم
شك نكنيم در شبهاي قدر وقت و زمان خود را تلف كرده ايم زيرا خدا الغوث الغوث ها را نشنيده و نپذيرفته و مولاي عدالت حاضر نمي شود گوشه چشمي به اين همه ناله و توسل كند زيرا دراجراي مناسك و مراسم ديني مهم پيامدها و اثرات ان بر زيست و زندگي دنيوي است وگرنه اهداف دين فراموش شده و فقط پوسته و قشري سطحي از دين احيا شده نه ارزشهاي متعالي الهي و قراني
پناه بر خدا از سختي حفظ ايمان و مومنانه زيستن در اخرالزمان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مهمترین مطالب

آخرین مطالب

پربیننده‌ترین مطالب

بایگانی شمسی

لیست پخش