درمان شوپنهاور

انهایی که این کتاب را خواندند خوش به حالشان که خوش حالی را تجربه کردند ولی روی سخنم با کسانی است که این کتاب را نخوانده‌اند و‌ اگر اهل تغییر نیستند نباید بخواندند‌زیرا دچار تحقیر و‌توهین می شوند .این افراد عبارتند از :
کسانی که با فرهنگ پنهان کاری بزرگ شدند و شفاف نبودن را یک ارزش می دانند.
انهایی که جرات اعتراف به خطاها و اشتباهات گذشته خود ندارند و ان را نقطه ضعف می دانند.
کسانی که کینه ای هستند و بار بدی دیگران را یک عمر وبال روح ‌و روان خود کرده اند.
کسانی که بیشتر انکه به واقعیت وجودی خود بیندیشند به قضاوت و داوری دیگران می اندیشند و درواقع برای دیگران زندگی می کنند و خویشتن شان ارزشی ندارد.
کسانی که از گفتن دردها و ناکامی های خود نزد روانشناسان می ترسند و آن را نوعی خود افشایی می دانند و….
این افراد اگر این کتاب را بخوانند متوجه می شوند در جهان تاریک و تباهی زندگی می کنند و‌اسیر باورهای به شدت غلط و ویرانگری هستند و با هیچ چیز حتی پول و قدرت و‌مدرک و‌ منزلت و ..به کامیابی نمی رسند.
به نظر من این کتاب رمانی است که شرح کتاب نیمه تاریک وجود دبی فورد است .
#اروینیالوم #شوپنهاور #روانشناسی #روانشناسیشخصیت #روان_درمانگر
#فروزنده_دولتیاری #کتابخوانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مهمترین مطالب

آخرین مطالب

پربیننده‌ترین مطالب

بایگانی شمسی

لیست پخش