کتابی که نمی توان نخواند

بسیاری از شما کتاب #درباب_حکمت_زندگی #شوپنهاور را خوانده اید توصیه می کنم این کتاب را بارها بخوانید یکبار کفایت نمی کند..کسانی هم که به هر علت این کتاب را نخوانده‌اند حتما آن را بخوانند زیرا محرومیت از حکمت بیان شده در این کتاب محرومیتی شدید و ترحم برانگیز است . شوپنهاور در این کتاب روش اصیل و صحیح اندیشیدن و زندگی کردن را اموزش می دهد . اینکه ساحت وجودی ما شامل سه بخش است . اول وجود یا هستی ما شامل #شخصیت ، #سلامت ، #نیرو ، #زیبایی ، #اخلاق ، #دانش ،#شعور و #هنر و دیگر توانایی ها و استعدادهای خدادادمان دوم داشته های ما شامل #ثروت و #مقام و #منزلت سوم بازنمایی ما نزد دیگران شامل #آبرو و #شهرت شوپنهاور در سراسر کتاب تلاش می کند به ما نشان دهد اگر در زندگی در فضای بین #رنج و #ملال ،خوشبختی ای برای انسان متصور باشد در بعد اول ساحت وجودی است و بس یعنی همان شخصیت ماست که در ذهن و اندیشه و روح ما قابل جستجوست نه در بیر‌ون …و هر کس جهانی به وسعت شعور خود دارد نه بیشتر . حتی اگر بالاترین مقام یا بیشترین و ثروت را داشته باشد و سعادت ما بیش از هر چیز به فردیت ما بستگی دارد نه سرنوشت ما …زیرا سرنوشت به داشته ها و بازنمایی هایمان مربوط می شود که اساسا اصالتی ندارند. به نظر #شوپنهاور فردی #سعادتمند و #خوشبخت است که اولا شخصیت فطری خود را بشناسد و ثانیا در مسیری زندگی کند که با شخصیت فطری او هماهنگ باشد وگرنه زندگی با همه داشته هایش برای او جهنمی عذاب اور از رنج و بی حوصلگی خواهد بود. توجه کنید شوپنهاور دارای #فلسفه است و نباید جملات پراکنده او را جدا از فلسفه او‌ خواند که سخت گمراه کننده است در ضمن هر چه خواننده با آرای دیگر فلاسفه و متفکران بیشتر و بهتر اشنا باشد بهتر می تواند نظرات او‌را درک کند همچنین شوپنهاور فیلسوفی است دگر اندیش که از واژه ها ‌و مفاهیم، تعاریف ویژه خود را دارد و نباید تعاریف متعارف از مفاهیم را از او انتظار داشت چنانکه در کتاب اصلی او یعنی جهان به مثابه اراده و تصور نیز سعی می کند مرزهای اندیشه خود با دیگران بویژه کانت را روشن کند و هگل را فردی نادان و یاوه گو معرفی می کند. ای کاش نظام آموزشی ما روزی به جایی برسد که این اندیشه ها را برای ساختن شهروندانی دانا و اگاه و اصیل به دانش اموزان اموزش دهد و‌روش نقد انها را نیز معرفی کند. #arthurshopenhauer @shopenhauerandco #aphorismen #philosophy @philosophy_uma #lifestyle

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مهمترین مطالب

آخرین مطالب

پربیننده‌ترین مطالب

بایگانی شمسی

لیست پخش