کتاب جدید از دکتر امیر دبیری مهر درباره شاخص های ارزیابی نظام ارتباطات و رسانه

نسخه الکترونیک گزارش پژوهش «شاخص‌های ارزیابی نظام رسانه و ارتباطات در سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در ۱۴۰۴» تالیف امیر دبیری مهر استاد دانشگاه و پژوهشگر ارشد رسانه منتشر شد.

در این پژوهش، کوشش شده تا با بررسی جامع سند افق ۱۴۰۴، چشم‌انداز رسانه و ارتباطات و شاخص‌های آن ترسیم شود.

به استناد این مطالعه، تدوین چشم‌اندازها، بدون در نظر گرفتن اهداف و راهبردهای متناظر با آن، به تنهایی گامی به پیش نمی‌برد. از همین رو در این تحقیق، ضمن بیان اهداف و راهبردهای دستیابی به چشم‌انداز، تعیین شاخص‌هایی برای ارزیابی چشم‌انداز، یک ضرورت اعلام می‌شود تا از خلال آن‌ها، اقدامات انجام شده در همۀ دستگاه‌ها و رسانه‌ها، برای رسیدن به چشم‌انداز، مورد ارزیابی قرار گیرد.

به عبارت دیگر این پژوهش به دنبال آن است که بداند با توجه به سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴، چه چشم‌اندازی برای رسانه و ارتباطات، می‌توان متصوّر شد. علاوه‌بر این، چه اهداف و راهبردهایی را برای دستیابی به چشم‌انداز رسانه و ارتباطات در افق ۱۴۰۴ می‌توان تعریف نمود و در نهایت، چه شاخص‌هایی برای ارزیابی چشم‌انداز رسانه و ارتباطات می‌توان طرح کرد تا فرآیند ارزیابی اقدامات انجام شده در قبال دسترسی به چشم‌انداز مذکور، قابلیّت سنجش و بررسی دقیق و علمی را داشته باشد.

این پژوهش در هفت فصل سامان یافته که «کلیات تحقیق»، «روش‌شناسی پژوهش»، «چشم‌اندازهای رسانه، ارتباطات در چهارچوب سند چشم‌انداز»، «اهداف و راهبردهای کلان مرتبط با چشم‌اندازهای رسانه، ارتباطات در چهارچوب سند چشم‌انداز»، «راهبردهای کلان مرتبط با چشم‌اندازهای رسانه، ارتباطات در چهارچوب سند چشم‌انداز»، «راهبردهای ملی مرتبط با چشم‌اندازهای رسانه، ارتباطات در چهارچوب سند چشم‌انداز» و «شاخص‌های ارزیابی رسانه، ارتباطات در چهارچوب سند چشم‌انداز»، به ترتیب عناوین فصل‌های آن هستند.

به طور کلی در این پژوهش، دو بحث اصلی مورد تحلیل و ارزیابی قرار می‌گیرد؛ «چشم‌انداز رسانه و ارتباطات در افق ایران ۱۴۰۴» و «شاخص‌های رسانه و ارتباطات در افق چشم‌انداز ۱۴۰۴». در این بخش، چهار سطح محتوا، کاربران/مخاطبان، زیرساخت، سازماندهی و چینش، برای شاخص‌ها تعیین و درنهایت برای هر کدام از سطوح، شاخص‌های ارتباطی و رسانه‌ای تعیین شده است که تولید شبکه‌های اطلاعاتی و اجتماعی اسلامی- ایرانی، حفظ و افزایش مخاطب وفادار،  تولید موتورهای جستوجوی ملّی، سهم جمهوری اسلامی ایران در تولید جهانی اطلاعات، ازجمله برخی از آن‌ها است.

به استناد این پژوهش، با استفاده از این شاخص‌ها می‌توان همۀ نهادهای فعّال در حوزۀ ارتباطات و رسانه را، هم از بعد درونی و هم از بعد بیرونی، نظارت و ارزیابی کرد. یعنی هم نهادهای بالادستی مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌توانند بر عملکرد همۀ دستگاه‌ها و نهادهای ذیربط، با استناد بر این شاخص‌ها نظارت کنند و هم دستگاه‌های مربوطه می‌توانند با در نظر گرفتن شاخص‌های مذکور، راه روشنی برای خود و تحقّق چشم‌انداز رسانه و ارتباطات ترسیم کنند.

برای دریافت این کتاب به لینک زیر مراجعه کنید

https://www.ricac.ac.ir/news/3504/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مهمترین مطالب

آخرین مطالب

پربیننده‌ترین مطالب

بایگانی شمسی

لیست پخش