خسارت نبود امثال مطهری و بهشتی در جمهوری اسلامی

با علم و آگاهی کامل عرض می کنم اگر #انقلاباسلامی بعد از پیروزی و در دوران استقرار #جمهوریاسلامی فقط یک #مرتضی_مطهری و دکتر #بهشتی دیگر داشت دچار این همه انحراف از آرمان‌های خود نمی شد و بجای بالانشینی مداحان و بله قربان گویان و مو مجیز گویان قدرت و ریاکاران ؛ امروز فضلا و علما و نخبگان و روشنفکران و دلسوزان و وطن دوستان و مومنان بر مصدر امور بودند و رضایت عمومی از شرایط کشور وضع بهتری داشت و این همه مشکل و کمبود نبود. هر چند خیلی تلاش شد کسانی را جانشین مطهری معرفی کنند اما از نظر دانش و شجاعت و پرهیزکاری و روشن بینی حتی یک نفر شبیه مطهری نداشتیم و نداریم که نتیجه آن شده که امروز بچه های دبستانی هم علی رغم این همه تبلیغ به مواضع و درک و نگاه آقایان می خندند و اعتباری برای آنها قائل نیستند و نفوذ آنها در جامعه زیر صفر است ..و اراده ای هم برای بازگشت به خرد و مردم دیده نمی شود .

#خوارج #نهجالبلاغه #امامعلیعلیهالسلام #مطهری #بهشتی @alimotahari_ir @hoseinmotahari @beheshti_ir #انقلاب_اسلامی #رضایت
#مردم #مراجع_اجتماعی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مهمترین مطالب

آخرین مطالب

پربیننده‌ترین مطالب

بایگانی شمسی

لیست پخش