امروز

پنج شنبه, ۵ اردیبهشت , ۱۳۹۸

  ساعت

۱۲:۲۲ بعد از ظهر

سایز متن   /

مباحث اندیشه های سیاسی در غرب
۱ ) تاریخ فلسفه سیاسی غرب ( ۲ جلدی ) .  دکتر عبدالرحمن عالم . نشر وزارت امورخارجه
۲ ) بنیاد اندیشه سیاسی در غرب . دکتر حمید عنایت . نشر زمستان .
۳ ) تاریخ اندیشه سیاسی در غرب . دکتر ابوالقاسم طاهری . نشر قومس
۴ ) تاریخ اندیشه سیاسی در غرب ( از افلاطون تا ماکیاولی ) . کمال پولادی . نشر مرکز .
۵ ) تاریخ اندیشه سیاسی در غرب ( از ماکیاولی تا مارکس ) . کمال پولادی . نشر مرکز .
۶ ) خداوندان اندیشه سیاسی ( مجموعه کامل ) . ویلیام جونز . توماس فاستر . ترجمه جواد شیخ الاسلامی . علی رامین . نشر امیرکبیر .
۷ ) جریانهای بزرگ در تاریخ اندیشه غرب . بومر . ترجمه دکتر حسین بشیریه . نشر مرکز بازشناسی اسلام و ایران
۸) تاریخ اندیشه های سیاسی در قرن بیستم ( ۲ جلدی ) . دکتر حسین بشیریه . نشر نی
۹ ) اندیشه های سیاسی غرب در قرن بیستم . دکتر ملک یحیی صلاحی . نشر قومس
۱۰ ) اندیشه سیاسی در قرن بیستم .دکتر حاتم قادری . نشر سمت .
۱۱ ) نقد و بررسی آثار بزرگ سیاسی سده بیستم . موری فورت و دیگران . ترجمه  دکتر عبدالرحمن عالم . نشر دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران .
۱۱ ) تاریخ اندیشه سیاسی غرب در قرن بیستم .  کمال پولادی . نشر مرکز .
۱۲ ) مدرنیته سیاسی . موریس بارنیه . ترجمه عبدالوهاب احمدی . نشر آینه پویان .
۱۳ ) مردان اندیشه . برایان مگی . ترجمه عزت الله فولادوند . نشر طرح نو .
۱۴ )  فیلسوفان سیاسی قرن بیستم . مایکل ایچ لسناف . ترجمه خشایار دیهیمی . نشر کوچک
۱۵ ) نظریه های فرهنگ در قرن بیستم . دکتر حسین بشیریه . نشر آینه پویان .
۱۶ ) فلسفه سیاسی چیست ؟ لئو اشتراوس . ترجمه فرهنگ رجائی . نشر علمی فرهنگی .
۱۷ ) مدرنیته واندیشه انتقادی . بابک احمدی . نشر مرکز .
۱۸ ) نظریه کنش . پی یر بوردیو . ترجمه مرتضی مردیها . نشر نقش و نگار .
۱۹ ) علم هرمنوتیک . ریچارد یالمر . ترجمه سعید حنای کاشانی . نشر هرمس .
۲۰ ) صورتبندی مدرنیته و پست مدرنیته ( مدرنیسم و پست مدرنیسم ) . گروهی از مولفین . ترجمه و تدوین حسینعلی نوذری . نشر نقش جهان .
۲۱ ) اسطوره چارچوب. کارل پوپر . ترجمه علی پایا . نشر طرح نو
۲۲ ) علم سیاست و سیاست علم . ماری هاکس ورث . ترجمه علیرضا کاهه . نشر دفتر پژوهش و تدوین انقلاب اسلامی .
۲۳ ) نظریه های نظام سیاسی . ویلیام بلوم . ترجمه احمد تدین . نشر آران .
۲۴ ) فلسفه روشنگری . ارنست کاسیرر . ترجمه یدالله موقن . نشر نیلوفر .
۲۵ ) جدال قدیم و جدید . دکتر سید جواد طباطبایی . نشر نگاه معاصر .

* مباحث  اندیشه سیاسی در اسلام

۱ ) اندیشه های سیاسی در اسلام معاصر . دکتر حمید عنایت . نشر امیرکبیر .
۲ ) اندیشه های سیاسی در اسلام وایران . دکتر حاتم قادری . نشر سمت .
۳ ) نظام سیاسی دولت در اسلام و ایران . دکتر داوود فیرحی . نشر سمت و دانشگاه مفید .
۴ ) قدرت دانش و مشروعیت در اسلام . دکتر داوود فیرحی . نشر نی
۵ ) تاریخ تحول دولت در اسلام . دکتر داوود فیرحی . نشر دانشگاه مفید .
۶ ) تاریخ تحول دولت در اسلام . دکتر ابراهیم برزگر . نشر سمت .
۷ ) تاریخ اندیشه سیاسی در ایران و اسلام  . کمال پولادی . نشر مرکز .
۸ ) تاریخ فلسفه اسلامی . هانری کربن  . ترجمه دکتر سید جواد طباطبایی . نشر کویر.
۹ ) اندیشه سیاسی در اسلام معاصر . دکتر حمید عنایت . ترجمه خرمشاهی . نشر خوارزمی .
۱۰ ) سیری در اندیشه سیاسی عرب . دکتر حمید عنایت . نشر امیر کبیر .
۱۱ ) اندیشه سیاسی معتزله . نجاح محسن . ترجمه صدری نیا . نشر علمی و فرهنگی .
۱۲ )  فقه سیاسی . عمید زنجانی . نشر امیرکبیر .
۱۳ ) اندیشه سیاسی  اسلام . آروین روزنتال . نشر قومس .
۱۴ ) تحول اندیشه سیاسی در شرق باستان . دکتر فرهنگ رجایی .  نشر قومس .
*  مباحث اندیشه سیاسی در ایران
۱ ) درآمدی فلسفی بر تاریخ اندیشه سیاسی در ایران . دکتر سید جواد طباطبایی نشر کویر .
۲ ) در آمدی بر تاریخ اندیشه سیاسی در ایران . دکتر سید جواد طباطبایی نشر کویر .
۳ ) زوال اندیشه سیاسی در ایران . دکتر سید جواد طباطبایی نشر کویر .
۴ ) تاملی درباره ایران ( دیباچه بر نظریه انحطاط ایران ) دکتر سید جواد طباطبایی. نشرنگاه معاصر .
۵ ) تاملی درباره ایران ( نظریه حکومت قانون در ایران ) دکتر سید جواد طباطبایی .  نشر ستوده .
۶ ) تاملی درباره ایران ( مکتب تبریز ) . دکتر سید جواد طباطبایی . نشر ستوده .
۷ ) از بازرگان تا سروش . فروغ جهانبخش . ترجمه سعیده سریانی . نشر کویر .
*  مباحث نظریه های  جامعه شناسی
۱ ) مراحل اساسی اندیشه در جامعه شناسی . ریمون آرون . ترجمه باقر پرهام . نشر علمی فرهنگی .
۲ ) زندگی و اندیشه بزرگان جامعه شناسی . لوئیس کوزر . ترجمه محسن ثلاثی . نشر علمی .
۳ ) نظریه های جامعه شناسی در دوران معاصر . جورج ریتز . نشر علمی .
۴ ) جامعه شناسی . آنتونی گیدنز . ترجمه منوچهر صبوری .  نشر نی
۵ ) نظریه های جامعه شناسی . دکتر آزاد ارمکی . نشر سروش .
۶ ) نظریه های جامعه شناسی . دکتر غلامعباس توسلی . نشر سمت .
۷ ) مقدمات جامعه شناسی . منوچهر محسنی . نشر دوران .
۸ ) نظریه های کلاسیک جامعه شناسی . تیم دیلینی . ترجمه صدیقی و  طلوعی . نشر نی .
۹ ) نظریه های متاخر  جامعه شناسی . حمید رضا جلائی پور و جمال محمدی . نشر نی .
* مباحث نظریه های جامعه شناسی سیاسی
۱ ) بایسته های جامعه شناسی سیاسی . موریس دورژه . ترجمه ابوالفضل قاضی . نشر میزان .
۲ ) جامعه شناسی سیاسی . دکتر حسین بشیریه . نشر نی .
۳ ) جامعه شناسی سیاسی . تام باتامور . ترجمه دکتر حریری اکبری . نشر قطره .
۴ ) جامعه و سیاست . مایکل راش . ترجمه منوچهر صبوری . نشر سمت .
۵ ) درآمدی بر جامعه شناسی سیاسی . دکتر احمد نقیب زاده . نشر سمت .
۶ ) درآمدی بر جامعه شناسی و جامعه شناسی سیاسی . داریوش آشوری . نشر مروارید .
۷ ) جامعه شناسی سیاسی معاصر . کیت نش . ترجمه محمد تقی دلفروز . نشر کویر .
۸ ) نگرشهای جامعه شناسی سیاسی . اندرو افریت . ترجمه سید رحیم ابوالحسنی . نشر میزان .
۹ ) عقل در سیاست . دکتر حسین بشیریه . نشر نگاه معاصر .
۱۰ ) دولت و جامعه مدنی . دکتر حسین بشیریه
۱۱ ) جامعه شناسی تجدد . . دکتر حسین بشیریه
۱۲ ) خاستگاههای جامعه شناسی . جی اچ آّراهام . ترجمعه احمد کریمی . نشر پاپیروس .
۱۳ ) توسعه سیاسی . برتران بدیع . ترجمه دکتر نقیب زاده . نشر قومس .
۱۴ ) کنش اجتماعی . گی روشه . ترجمه منصور وثوقی . نشر نی .
۱۵ ) کالبد شکافی قدرت . جان گنت کالبرایت . احمد شهسا . نشر مترجم .
۱۶ ) سیاست و جامعه شناسی در اندیشه ماکس وبر . آنتونی گیدنز . ترجمه مجید محمدی . نشر قطره .
۱۷ ) سیاست جامعه شناسی و نظریه اجتماعی . آنتونی گیدنز . ترجمه منوچهر صبوری . نشر نی .
۱۸ ) ریشه های اجتماعی دیکتاتوری و دموکراسی . برینگتون مور . ترجمه دکتر بشیریه . نشر دانشگاهی .
۱۹ ) نظریه های دولت . اندرو وینست . ترجمه دکتر حسین بشیریه . نشر نی .
۲۰ ) سامان سیاسی در جوامع در حال دگرگونی . ساموئل هانتیگتون . نشر علمی .
۲۱ ) راهنمای جامعه شناسی سیاسی . مجموعه مقالات تدوین کیت نش . ترجمه دکتر محمد علی قاسمی . نشر پژوهشکده راهبردی .
۲۲ ) نظریه پردازی انقلابها . جان فوران . ترجمه فرهنگ ارشاد .  نشر نی .
۲۳ ) تئوریهای انقلاب . کوهن استانفورد . ترجمه علیرضا طیب . نشر قومس .
۲۴ ) انقلاب و بسیج سیاسی . دکتر حسین بشیریه . نشر دانشگاه تهران .
۲۵ ) جامعه شناسی احزاب سیاسی . روبرت میخلز . ترجمه دکتر احمد نقیب زاده .  نشر قومس .
۲۶ ) جامعه شناسی دولت . برتران بدیع . ترجمه دکتر احمد نقیب زاده .  نشر قومس .
۲۷ ) بنیادهای علم سیاست . دکتر عبدالرحمن عالم . نشر نی .
۲۸ ) آموزس دانش سیاسی . دکتر حسین بشیریه . نشر نگاه معاصر .
۲۹ ) مقدمه نظریه سیاسی . اندرو هیوود . ترجمه دکتر عبدالرحمن عالم . نشر قومس .
۳۰ ) سیاست و حکومت جدید . آلن  بال . ترجمه دکتر عبدالرحمن عالم . نشر قومس .
۳۱ ) گذار به دموکراسی . دکتر حسین بشیریه . نشر نگاه معاصر .
۳۲ ) گذار به مردم سالاری . دکتر حسین بشیریه . نشر نگاه معاصر .
* مباحث جامعه شناسی سیاسی ایران
۱ ) تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران  (( مقاومت شکننده )) . جان فوران . ترجمه
احمد تدین . نشر خدمات فرهنگی رسا .
۲ ) ایران بین دو انقلاب . یرواند آبراهمیان . نشر نی .
۳ ) مقالاتی در جامعه شناسی ایران . یرواند آبراهمیان . ترجمه سهیلا ترابی فارسانی . نشر
۴ ) درآمدی بر جامعه شناسی سیاسی ایران . دکتر سید علیرضا ازغندی . نشر قومس .
۵ ) نخبگان سیاسی بین دو انقلاب . دکتر سید علیرضا ازغندی . نشر قومس .
۶ ) سنت و مدرنیته . دکتر صادق زیباکلام . نشر روزنه .
۷ ) ماچگونه ما شدیم . . دکتر صادق زیباکلام . نشر روزنه .
۸ ) مقدمه ای بر انقلاب اسلامی . دکتر صادق زیباکلام . نشر روزنه .
۹ ) موانع توسعه سیاسی در ایران . دکتر حسین بشیریه . نشر گام نو
۱۰ ) دیباچه ای بر جامعه شناسی سیاسی در جمهوری اسلامی ایران . دکتر حسین بشیریه . نشر نگاه معاصر .
۱۱ ) نوسازی و اصلاحات در ایران . دکتر سید احمد موثقی . نشر قومس.
۱۲ ) نتایج انقلاب ایران . نیکی آر کدی . ترجمه مهدی  حقیقت خواه . نشر ققنوس .
۱۳ ) ریشه های انقلاب ایران . نیکی آر کدی . ترجمه عبدالرحیم گواهی . نشر قلم
* مباحث سیاست وحکومت در ایران معاصر
۱ ) تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران (( ۱۳۵۷ – ۱۳۲۰ )) . دکتر  علیرضا ازغندی نشر سمت
۲ ) تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران (( ۱۳۲۲- ۱۳۲۰ )) . . دکتر صادق زیباکلام . نشر سمت .
۳ ) موانع تاریخی رشد سرمایه داری در ایران دوره قاجاریه . احمد اشرف . نشر زمینه .
۴ ) اقتصاد سیاسی ایران . محمد علی ( همایون ) کاتوزیان  . نشر مرکز
۵ ) تضاد دولت و ملت در نظریه تاریخ و سیاست در ایران .  محمد علی( همایون ) کاتوزیان  . نشر نی .
۶ ) تجدد طلبی و توسعه در ایران معاصر . موسی غنی نژاد . نشر مرکز .
۷ ) ابران : دیکتاوری و توسعه سرمایه داری . فرد هالیدی . ترجمه فضل الله نیک آیین . نشر امیر
کبیر .

*روابط بین الملل

اصول سیاست خارجی و روابط بین الملل؛ دکتر قوام

– اصول روابط بین الملل و سیاست خارجی (الف و ب در یک جلد )؛ دکتر سیف زاده

– روابط بین الملل ( نظریه ها و رویکرد ها)؛ دکتر قوام

– تاریخ روابط بین الملل؛ دکتر نقیب زاده

– هزار نکته هزار سوال روابط بین الملل، دکتر آقایی

– روابط خارجی ایران . دکتر سید علیرضا ازغندی . نشر قومس .

– تاریخ روابط خارجی ایران . عبدالرضا هوشنگ مهدوی . نشر امیر کبیر .

–  تاریخ روابط خارجی پهلوی . موچهر محمدی . نشر میزان .

– سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران  . دکتر سید علیرضا ازغندی . نشر قومس .

– تاریخ روابط خارجی جمهوری اسلامی . منوچهر محمدی . نشر میزان .

– سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران   . روح الله رمضانی  . نشر نی .

– سیاست خارجی ایران  ( چندگفتار در عرصه های نظری و عملی ) . سید محمد کاظم سجادپور . نشر وزارت امورخارجه .

– سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در پرتو تحولات منطقه ای . امیر حاجی یوسفی . نشر وزارت امورخارجه .

– نگاهی به سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران . نسرین مصفا و حسین نوروزی . . نشر وزارت امورخارجه

– اصول سیاست خارجی و روابط بین الملل؛ دکتر قوام

– اصول روابط بین الملل و سیاست خارجی (الف و ب در یک جلد )؛ دکتر سیف زاده

– ماهیت سیاست گذاری خارجی؛ ترجمه دکتر سیف زاده

– رضا رئیس‌طوسی. نفت و بحران انرژی. کیهان.

– رضا رئیس‌طوسی. مقالات مربوط به دوره مشروطیت. تاریخ معاصر ایران.

– رضا رئیس‌طوسی. «استراتژی آمریکا، تضعیف امنیت ملی ایران». ایران فردا.

– رضا رئیس‌طوسی. «فرایند نادیده ­گرفتن سیاستگذاری خارجی». در سعید مدنی (گردآورنده) مجلس ششم؛ بیم­ ها و امیدها­ (تهران: مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، ۱۳۷۹) صص ۱۴۶-۱۱۱٫

– رضا رئیس‌طوسی. «پیشنهاد بانک جهانی». چشم‌انداز ایران.

– هادی سمتی. «بحران تصمیم‌گیری در سیاست خارجی آمریکا در رویارویی با جمهوری اسلامی ایران». مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی. و همچنین، دیگر مقالات ایشان در این مجله.

– منوچهر محمدی. سیاست خارجی ایران در دوران پهلوی. نشر دادگستر.

– منوچهر محمدی. سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران. نشر دادگستر.

– منوچهر محمدی. استراتژی نظامی آمریکا بعد از ۱۱ سپتامبر. سروش.

– منوچهر محمدی و ابراهیم متقی. «دکترین تعامل سازنده در سیاست خارجی کشور» (قسمت ۱، ۲، ۳، و ۴). فصلنامه راهبرد یاس، ش ۲، ۳ ، ۴  و ۵ (تابستان ۱۳۸۴ و به بعد).

– منوچهر محمدی. مقالات مربوط به سیاست خارجی ایران در مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی.

– مطالب مربوط به سیاست خارجی ایران در بولتن مرکز مطالعات بین‌المللی.

مجموعه مقالات ده جلدی اندرو لینک لیتر که توسط انتشارات وزارت امور خارجه ترجمه و منتشر شده است.

– حمیرا مشیرزاده. تحول در نظریه ­های  روابط بین ­الملل. انتشارات سمت

– ناصر هادیان. سازه‌انگاری از روابط بین‌الملل تا سیاست خارجی. فصلنامه سیاست خارجی.

– جیمز دوئرتی و رابرت فالتزگراف. نظریه‌های متعارض در روابط بین‌الملل. ترجمه علیرضا طیب و وحید بزرگی. نشر قومس.

– جمعی از نویسندگان. نظریه‌های روابط بین‌الملل. ترجمه وحید بزرگی، انتشارات ماجد.

– استفان هابدن. جامعه‌شناسی تاریخی و روابط بین‌الملل. ترجمه جمشید زنگنه، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی.

– جیمز دیوتیاک و جیمز دردریان. نظریه‌های مجازی در روابط بین‌الملل. ترجمه حسین سلیمی، گام نو.

– توماس لارسون و دیوید اسکیدمور. اقتصاد سیاسی بین‌الملل: تلاش برای کسب قدرت و ثروت. ترجمه احمد ساعی و مهدی تقوی، نشر قومس.

– جمعی از نویسندگان. اقتصادسیاسی بین‌الملل. ترجمه مهدی تقوی، دانشکده امور اقتصادی.

– محمد بهکیش. جهانی شدن و اقتصاد ایران. نشر نی.

– مقالات مجله سیاست خارجی در تابستان ۱۳۷۹ (ویژه جهانی شدن).

– مقالات دکتر محمد شیرخانی در مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی و مطالعات خاورمیانه.

– احمد ساعی. جهانی شدن و جنوب. نشر قومس.

-احمد ساعی. مسائل  سیاسی‌ـ‌اقتصادی جهان سوم. سمت.

– احمد ساعی. قدرت، سیاست، و نابرابری در جهان سوم. نشر قومس.

– رونالد چیلکوت. نظریه‌های توسعه و توسعه نیافتگی. ترجمه احمد ساعی، انتشارت علوم نوین.

– احمد ساعی. مقالات مجله اطلاعات سیاسی‌ـ‌اقتصادی و مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی.

 Burchill, Scott and Linklater, Andrew (1996) Theories of International Relations. London: Macmillan. (Chapter 3, pp. 83-90; Chapter 4; Chapter 8; Chapter on Constructivism).

Little, R. and Smith, M. (1991) Perspectives on World Politics. New York: Rutledge. Chapter 2.7; Chapter 1.8.; and Chapter 1.9

Griffiths, M. (1999) “Theory of International Society.” and “Alexander Wendt.”In Fifty Key International Thinkers. London: Rutledge.

روش شناسی

چیستی علم. آلن چالمرز. ترجمه سعید زیباکلام، سمت.

– رهیافت و روش در علوم سیاسی . دکتر عباس منوچهری . نشر سمت

– روش شناسی نظریه های جدید در سیاست ( اثبات گرایی و فرا اثبات گرایی ) . دکتر جهانگیر معینی علمداری . نشر دانشگاه تهران

– نظریه و روش در علوم سیاسی . دیوید مارش و جری استوکر . ترجمه دکتر امیر حاجی یوسفی .نشر پژوهشکده مطالعات راهبردی

– روش‌های تحقیق در علوم سیاسی: تحلیل تجربی ،یارول مانهایم و ریچارد ریچ، ترجمه لیلا سازگار، مرکز نشر دانشگاهی.

– روش تحقیق در علوم سیاسی و روابط بین الملل . دکتر محمود سریع القلم . نشر فرزان روز

– روش تحقیق در علوم سیاسی . دکتر ابوالقاسم طاهری . نشر قومس

– پارادایم شناسی علوم انسانی . برایان فی .  ترجمه مرتضی مردیها . نشر پژوهشکده مطالعات راهبردی

– روشهای علوم اجتماعی،موریس دوورژه،ترجمه خسرواسدی،چاپ سوم، انتشارات امیرکبیر

– روشهای تحقیق در علوم اجتماعی،باقر ساروخانی،انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی

– روش تحقیق در علوم اجتماعی،ریمون کیدی،لوک وان کامپنهود،ترجمه دکترعبدالحسین نیک گهر، نشر توتیا

– جزوه روش‌شناسی در روابط بین‌الملل.  قاسم افتخاری. دوره کارشناسی ارشد

اندیشه های سیاسی غرب، اسلام و ایران

تاریخ اندیشه های سیاسی در غرب؛ دکتر طاهری،نشر قومس

– تاریخ فلسفه سیاسی غرب ( ۲ جلدی)؛ دکتر عالم، نشر وزارت امورخارجه

– تاریخ اندیشه سیاسی در قرن بیستم؛ حاتم قادری

– اندیشه سیاسی  غرب در قرن بیستم؛ دکتر صلاحی،نشر قومس

– نقد و بررسی آثار بزرگ سیاسی سده بیستم . موری فورت و دیگران . ترجمه  دکتر عبدالرحمن عالم . نشر دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

– بنیاد اندیشه سیاسی در غرب . دکتر حمید عنایت . نشر زمستان .

– تاریخ اندیشه سیاسی در غرب ( از افلاطون تا ماکیاولی ) . کمال پولادی . نشر مرکز .

– تاریخ اندیشه سیاسی در غرب ( از ماکیاولی تا مارکس ) . کمال پولادی . نشر مرکز .

– خداوندان اندیشه سیاسی ( مجموعه کامل ) . ویلیام جونز . توماس فاستر . ترجمه جواد شیخ الاسلامی . علی رامین . نشر امیرکبیر .

– جریانهای بزرگ در تاریخ اندیشه غرب . بومر . ترجمه دکتر حسین بشیریه . نشر مرکز بازشناسی اسلام و ایران

– تاریخ اندیشه های سیاسی در قرن بیستم ( ۲ جلدی ) . دکتر حسین بشیریه . نشر نی

– اندیشه سیاسی در قرن بیستم .دکتر حاتم قادری . نشر سمت .

– تاریخ اندیشه سیاسی غرب در قرن بیستم .  کمال پولادی . نشر مرکز .

– مدرنیته سیاسی . موریس بارنیه . ترجمه عبدالوهاب احمدی . نشر آینه پویان .

– مردان اندیشه . برایان مگی . ترجمه عزت الله فولادوند . نشر طرح نو .

–  فیلسوفان سیاسی قرن بیستم . مایکل ایچ لسناف . ترجمه خشایار دیهیمی . نشر کوچک

– نظریه های فرهنگ در قرن بیستم . دکتر حسین بشیریه . نشر آینه پویان .

– فلسفه سیاسی چیست ؟ لئو اشتراوس . ترجمه فرهنگ رجائی . نشر علمی فرهنگی .

– مدرنیته واندیشه انتقادی . بابک احمدی . نشر مرکز .

– نظریه کنش . پی یر بوردیو . ترجمه مرتضی مردیها . نشر نقش و نگار .

– علم هرمنوتیک . ریچارد یالمر . ترجمه سعید حنای کاشانی . نشر هرمس .

– صورتبندی مدرنیته و پست مدرنیته ( مدرنیسم و پست مدرنیسم ) . گروهی از مولفین . ترجمه و تدوین حسینعلی نوذری . نشر نقش جهان .

– اسطوره چارچوب. کارل پوپر . ترجمه علی پایا . نشر طرح نو

– علم سیاست و سیاست علم . ماری هاکس ورث . ترجمه علیرضا کاهه . نشر دفتر پژوهش و تدوین انقلاب اسلامی .

– نظریه های نظام سیاسی . ویلیام بلوم . ترجمه احمد تدین . نشر آران .

– فلسفه روشنگری . ارنست کاسیرر . ترجمه یدالله موقن . نشر نیلوفر .

– جدال قدیم و جدید . دکتر سید جواد طباطبایی . نشر نگاه معاصر .

– اندیشه های سیاسی در اسلام معاصر . دکتر حمید عنایت . نشر امیرکبیر .

– اندیشه های سیاسی در اسلام وایران . دکتر حاتم قادری . نشر سمت .

– نظام سیاسی دولت در اسلام و ایران . دکتر داوود فیرحی . نشر سمت و دانشگاه مفید .

– قدرت دانش و مشروعیت در اسلام . دکتر داوود فیرحی . نشر نی

– تاریخ تحول دولت در اسلام . دکتر داوود فیرحی . نشر دانشگاه مفید .

– تاریخ تحول دولت در اسلام . دکتر ابراهیم برزگر . نشر سمت .

– تاریخ اندیشه سیاسی در ایران و اسلام  . کمال پولادی . نشر مرکز .

– تاریخ فلسفه اسلامی . هانری کربن  . ترجمه دکتر سید جواد طباطبایی . نشر کویر.

– اندیشه سیاسی در اسلام معاصر . دکتر حمید عنایت . ترجمه خرمشاهی . نشر خوارزمی .

– سیری در اندیشه سیاسی عرب . دکتر حمید عنایت . نشر امیر کبیر .

– اندیشه سیاسی معتزله . نجاح محسن . ترجمه صدری نیا . نشر علمی و فرهنگی .

–  فقه سیاسی . عمید زنجانی . نشر امیرکبیر .

– اندیشه سیاسی  اسلام . آروین روزنتال . نشر قومس .

– تحول اندیشه سیاسی در شرق باستان . دکتر فرهنگ رجایی .  نشر قومس .

– درآمدی فلسفی بر تاریخ اندیشه سیاسی در ایران . دکتر سید جواد طباطبایی نشر کویر .

– در آمدی بر تاریخ اندیشه سیاسی در ایران . دکتر سید جواد طباطبایی نشر کویر .

– زوال اندیشه سیاسی در ایران . دکتر سید جواد طباطبایی نشر کویر .

– تاملی درباره ایران ( دیباچه بر نظریه انحطاط ایران ) دکتر سید جواد طباطبایی. نشرنگاه معاصر .

– تاملی درباره ایران ( نظریه حکومت قانون در ایران ) دکتر سید جواد طباطبایی .  نشر ستوده .

– تاملی درباره ایران ( مکتب تبریز ) . دکتر سید جواد طباطبایی . نشر ستوده .

– از بازرگان تا سروش . فروغ جهانبخش . ترجمه سعیده سریانی . نشر کویر .

0
اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
برچسب ها:
دیدگاهها

دیدگاه بگذارید

avatar

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

قالب وردپرسدانلود رایگان قالب وردپرسپوسته خبری ایرانیقالب مجله خبریطراحی سایتپوسته وردپرسکلکسیون طراحی