- اندیشکده خرد - http://www.dabirimehr.ir -

دعوای جدید سیاسی

دعوای جدید سیاسی بین اصولگرایان و اصلاح طلبان شروع شد .. کدام گروه در انتخابات مجلس پیروز شده است و رئیس مجلس باید چه کسی باشد ؟ لاریجانی یا عارف ؟ تا 2 ماه دیگر هم عده ای می خواهند به زوربگویند مساله مهم کشور این دست موضوعات است و امثال ما باید بگوییم نه این گونه نیست …..

0
1 Comment (Open | Close)

1 Comment To "دعوای جدید سیاسی"

#1 Comment By محمد دهقان On 2016-05-14 @ 14:42