- اندیشکده خرد - http://www.dabirimehr.ir -

تکالیف شهروندی در محاق

یک زمانی مردم برف که می بارید دست کم جلو منزل خودشان را برف روبی می کردند و عملا با این کار جمعی کوچه ها باز می شد اما الان نه تنها جلو درب منازل را پاک نمی کنند حتی معبرهای داخل خانه ها و پارکینگ ها و حیاط ها را هم تمیز نمی کنند به بهانه هایی مانند اینکه وقت نداریم جان نداریم دور از شان ماست و وظیفه شهرداری است و…. این کاهش و حتی مرگ روحیه زندگی جمعی و کمک به همدیگر و انتظار بیش از حد از دولت و شهرداری و دیگران از آن حفره های خطرناک سقوط یک ملت است که نباید کم اهمیت پنداشته شود و زنگ خطری است برای صحنه های جدی تر و بزرگ تر
از خودمان شروع کنیم و تماشاگر نباشیم
پی نوشت :
۱- شهرداری و راهداری و …در روزهای اخیر خیلی زحمت کشیدند اما نه به اندازه نیازی که بود و تماشاگران را راضی نکرداما خدا قوت و به امید بهبود عملکردها در مواقع مشابه با تکیه بر تجارب موفق

۲- طبق قانونی درآلمان پاروکردن برف در پیاده روجلومنزل برعهده ساکنان آن است،اگرکسی بعلت سرخوردن جلودرخانه صدمه ببینندصاحب خانه مسئول است وباید خسارت بپردازد

0