بایگانی برچسب ها: شعر

*شناور شدن واژ‌ه‌های زبان و رابطهٔ آن با دموکراسی و استبداد

نویسـنده: محمدرضا شفیعی کدکنی*  ꜜ اگر به محیط زندگی مردم جامعه و رسانه‌های کشور انگلستان دقت کنید مُحال است کسی را که «دکتر» نیست در خطاب -خواه کتباً و خواه شفاهاً- «دکتر» بخوانند یا کسی را که «مهندس» نیست مهندس بنامند. غرض یادآوری این نکته است که در جامعه‌ی برخوردار از دموکراسی، کلمات را به‌راحتی […]

حافظ خوانی

زین پس بعضی شبها ٢دقیقه با حافظ در اندیشکده خرد 2+

لیست پخش

دیدگاه‌ها