میهمانی در شهر الله اکبر

به نام نور و جان هستی

 

فرارسیدن ماه مبارک رمضان ماه نزدیکی به خدا ؛ ماه خلوت و انس با قرآن ؛ ماه تشبه به امامان و اولیا و صالحان در فکر و کلام و عمل ؛ ماه مهربان تر شدن ؛ صبورتر شدن ؛ سکوت پیشه کردن ؛ سیر انفس و خود شناسی و نور افکندن بر استعداد های درونی و معنوی و ترکیه نفس از زشتی و پلشتی ها مبارک باد …

 

از صاحب این ماه در آخرین شب ماه شعبان خاضعانه می خواهیم لیاقت و توفیق درک آنات و لحظه های استعلا و ارتقا و شهود قلبی در این ماه عزیز را در نیمه های شب ؛ سحرها و و به وقت افطار عطا فرماید …هوشیار و آگاه باشیم که روزه بدن کمترین مقام پرهیزکاری در این ماه عظیم الشان است و پوسته و صورتی است تا همگان حس حضور در ضیافت الهی را داشته باشند و مقامات بالاتر از آن کسانی است نور رحمت الهی را در این ماه در وجود خویش می بینند و سبکبال تر از هر زمان به نیایش و راز و نیاز با حضرت دوست می پردازند.

خود را مهیا کنیم تا در ۳۰ روز ماه مبارک رمضان ۳۰ بار تمرین انسان بودن کنیم و سکه وجودمان با عیار تقوا بسنجیم تا بر خودمان اشکار شود قدر و مقام مان در هستی کجاست

تزکیه وتضرع و خشوع ؛ انفاق و زکات و احسان ؛ گذشت و فرو خوردن خشم ؛ زبان به لغو و دروغ و تهمت نیالودن و پرهیز از دیگر منهیات و عمل به واجبات و مستحبات اخلاقی مجموعه ای از تلاشهای ما برای رسیدن به آن مقام قدر خویشتن شناسی است که در شهرالله بیشتر و بهتر میسر است . خدایا به ما لیاقت میهمان شدن بر خوان چنین میزبانی را عنایت کن .

التماس دعا

امیر دبیری مهر

 

@andishkadeye_kherad

دکمه بازگشت به بالا