بایگانی برچسب ها: ازادی

مناطق آزاد کشور پایلوت های توسعه اجتماعی/ مناطق آزاد یک « اجتماع نو » در اقتصاد، اجتماع و فرهنگ است

مناطق آزاد کشور نباید تنها ناظر به حوزه اقتصاد و کسب و کار باشند؛ هر چند که این موارد در اولویت است و با توجه به دوره تاریخی ایجاد آنها و دوران سازندگی، ماهیت اقتصادی آنها پر رنگ تر جلوه کرده است؛ اما مهم این است که ما بدانیم توجه صرف به آزاد بودن این مناطق در حوزه اقتصاد و تجارت اشتباه است. هیچ وقت منطقه آزاد در حوزه اقتصادی نمی تواند شکل بگیرد مگر اینکه در حوزه های اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی نیز فضای آزادی داشته باشد و فضا پر دست‌انداز و پر مانع نباشد.

ازاد اندیشی و تولید فکر

وقتی از لزوم ازاد اندیشی بعنوان مقدمه ضروری و اجتناب ناپذیر تولید فکر و تفکر سخن می گوییم باید دو ساحت را از هم متمایز کنیم یکی ساحت و حوزه نظری  و دیگری حوزه عملی . در ساحت نظری پرسش اساسی این است که چه رابطه منطقی و ضروری بین این دو مفهوم وجود دارد […]

دانشگاه ، رسانه یا روشنفکران ؟

  هرچه در باره فکر و تولید فکر و فرایند تفکر در ایران می اندیشیم و با صاحب نظران مختلف با رویکردهای متفاوت گفتگو می کنیم پیچیدگی و اهمیت این مفهوم و این مساله بیشتر اشکار می گردد. شاید در ابتدا موضوع مورد بحث در برنامه زاویه اندکی انتزاعی می نمود اما با طرح ان […]

مهمترین مطالب

آخرین مطالب

پربیننده‌ترین مطالب

بایگانی شمسی

لیست پخش