بایگانی برچسب ها: .بسایت

پروتکل ها و پیشگیری از انحراف در فضای مجازی

سرمقاله امروز روزنامه جام جم سنت نا مالوف و هزینه زا در نظام اجتماعی ایرانی تاخیر و تاخر نظام تصمیم گیری در قبال واردات فناوی و پدید های نو ظهور مدرن است .به عبارت دیگر همیشه تقارن و همزمانی بین ورود فناوریها و چارچوب ها و ضوابط وجود ندارد از این رو ورود پدید های […]

مهمترین مطالب

آخرین مطالب

پربیننده‌ترین مطالب

بایگانی شمسی

لیست پخش