بایگانی برچسب ها: عمل سیاسی

پرسشهای ازمون کاربرد نظریات سیاسی در قرن بیستم

این پرسشها مربوط به ازمون های برگزار شده دانشجویان ارشد علوم سیاسی است و صرفا برای اطلاع دیگر دانشجویانم از سبک و سیاق پرسشها در اندیشکده خرد منتشر می شود. 1- کاربرد نظریه پلورالیسم را بااشاره به آرای ایزایا برلین را توضیح دهید. 2- ماکس ویر بوروکراسی را معلول سرمایه داری و تهدیدی علیه ارزشهای […]

مهمترین مطالب

آخرین مطالب

پربیننده‌ترین مطالب

بایگانی شمسی

لیست پخش