بایگانی برچسب ها: فریب

وقتی سیاست مداری می‌گوید مردم شما بشنوید من

امیر دبیری مهربه نظر منطقیون مفاهیم دو دسته اند دسته اول انضمامی هستند یعنی مصداق بیرونی دارند مانند صندلی و‌درخت و پارلمان و پلیس و برخی انتزاعی هستند یعنی مصداق بیرونی ندارند مانند ازادی و دموکراسی و عدالت ..اما دسته سومی از مفاهیم هستند که اساسا گنگ و مبهم بوده و هیچ ما به ازایی […]

مهمترین مطالب

آخرین مطالب

پربیننده‌ترین مطالب

بایگانی شمسی

لیست پخش