بایگانی برچسب ها: mindfulness

در جهانی فریبا و فریبنده زندگی می کنیم

هر ایدئولوژی ، مکتب ، فلسفه ، دین ، دانش و تفکری که به انسانها وعده بهروزی و بهزیستی بدهد بدون اینکه ساختارهای اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی اصلاح ، ترمیم ، بهبود و کارامد شوند درواقع دستگاه فریب مردم است وزمینه ادامه ستم ، تبعیض ، استثمار و بی عدالتی را فراهم می سازد

مهمترین مطالب

آخرین مطالب

پربیننده‌ترین مطالب

بایگانی شمسی

لیست پخش