پرسشهای ازمون سمینار جنبش های اسلامی در قرن بیستم و تاثیر انقلاب اسلامی بر انها

1- از میان جنبشهای اسلامی زیر یکی را به دلخواه در جدول معیار بررسی جنبشهای اسلامی شرح دهید .
اخوان المسلمین – بیداری اسلامی در بحرین – انصار الله یمن – دیوبندی – جماعت تبلیغ – بوکوحرام
2- رابطه بین عنصر کارامدی در نظام جمهوری اسلامی و سرنوشت جنبش های اسلامی بویژه در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی را تشریح کنید
3- شکل گیری؛ قدرت نمایی و زوال داعش را با پاسخ به 10 سوال درباره جنبشهای اسلامی معاصر توضیح دهید.

پرسشهای مشابه در ترم های گذشته :

1- با بهره برداری از نظریه گفتمان تقابل اسلام سیاسی با لیبرالسیم و بنیادگرایی سلفی را شرح دهید.
2- اهمیت انقلاب اسلامی ایران و کارامدی نظام جمهوری اسلامی در سرنوشت جنبشهای اسلامی معاصر را تبیین کنید.
3- با معرفی اجمالی 4 جریان و سازمان مبارز علیه رژیم صهیونیستی ، وجوه اشتراک و افتراق این جنبشهای اسلامی را توضیح دهید.
4- ضمن بیان اصول مشترک اندیشه سیاسی جنبش اخوان المسلین در مصر ،مهمترین دلایل ناکامی این جنبش در اداره مصر در دوره محمد مرسی را توضیح دهید. 4 دلیل کافی است .
5- مهمترین تفاوتهای جنبش های وهابی و القاعده و طالبان را توضیح دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مهمترین مطالب

آخرین مطالب

پربیننده‌ترین مطالب

بایگانی شمسی

لیست پخش