پرسشهای ازمون نظریه های مختلف در روابط بین الملل

این پرسشها مربوط به ازمون های برگزار شده دانشجویان ارشد علوم سیاسی است و صرفا برای اطلاع دیگر دانشجویانم از سبک و سیاق پرسشها در اندیشکده خرد منتشر می شود.

1- کارل دویچ از نظریه پردازان لیبرال تشکیل جامعه امنیتی را از ضرورتهای ایجاد صلح می داند . این مفهوم را با ذکر مثال توضیح دهید.

2- براساس نظریه واقع گرایی نوکلاسیک سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در حمایت از مقاومت اسلامی در لبنان و سوریه و فلسطین را تبیین کنید.

3- براساس نظریه واقع گرایی تدافعی جک اسنایدر و استفان والت تهدید حضور امریکا در خلیج فارس را تبیین کنید.

4- تفاوت رویکرد مکتب انگلیسی در روابط بین الملل به رفتار کنشگران و عامل تعدیل رفتار کنشگران و منطق آنارشی با مکاتب واقع گرایی و ارمان گرایی را در جدولی بنویسید .

5- نظریه فراملی گرایی را در چارچوب مکتب لیبرالیسم در عرصه روابط بین الملل توضیح دهید.

 

سوالات ترم های گذشته : از کناب خانم دکتر حمیرا مشیر زاده

  • تحولات واپس گرایانه در خاورمیانه مانند تحرکات سیاسی نظامیان در مصر و لیبی را با استفاده از نظریه رئالیسم نوکلاسیک بویژه شاخه تدافعی آن تحلیل کنید .(صص129 -136)
  • مواضع و نگرش ایت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در سیاست خارجی و مسائل بین المللی را از منظر مکتب سازه انگاری تحلیل و تبیین کنید
  • پنج نهاد تاثیر گذار بر روابط بین الملل از نظر هدلی بول از صاحب نظران مکتب انگلیسی را بنویسید. (صص 164-166)
  • نشانه های بحران در نظام بین الملل از دیدگاه امائول والرشتاین از صاحب نظران مکتب نظام جهانی را با ذکر مثال  بیان کنید .(صص 205 -207)
  • کاکس نظریه پرداز مکتب انتقادی در نظریه چارچوب کنش خود از 3 مقوله توانمندیهای مادی ، انگاره ها و نهادها بعنوا ن سازندگان تاریخی ساختارهای بین المللی نام می برد که در قالب سه نظام بروز می یابد . این سه نظام را اجمالا توضیح دهید.(صص 230 و 231)
  • مهمترین نقدهای مکتب فمیسنیم در روابط بین الملل به رئالیستها را بیان کنید .بطور خاص می توانید به نقدهای تیکنر به هانس مورگنتا اشاره کنید .(صص309و310)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مهمترین مطالب

آخرین مطالب

پربیننده‌ترین مطالب

بایگانی شمسی

لیست پخش