منطق ازاد اندیشی در ایران امروز

 

بعد از چند برنامه گفت وگو با صاحب نظرا ن در باره مبانی و الزامات نظری ازاد اندیشی و نقش و تاثیر ان در فرایند تولید فکر و همچنین نقد اجمالی کرسی های ازاد اندیشی،  جا دارد با نگاهی مساله شناسانه و مسئولانه به وضع ازاد اندیشی در ایران بپردازیم .

در این خصوص سنت انتقادی در ایران همیشه با نادیده گرفتن فرصت ها و زمینه های اندیشه ورزی در فضای کشور صرفا به موانع و محدودیتهای بیرونی می نگرد و آن را علت العلل ضعف های فکری و اندیشه ای در سپهر  معرفتی ایران زمین از دیرباز تا امروز می داند در حالی که روی دیگر سکه ازاد اندیشی به توانمندیها و اهداف متفکران و صاحب نظران  باز می گردد که قاعدتا  مسئولیت اندیشه ورزی و تولید فکر و نظر را برعهده دارند . این بعد ماجرا اغلب مغفول و در حاشیه علل بیرونی نادیده گرفته می شود وگویی با رفع موانع بیرونی ازا د اندیشی همه فاصله های تاریخی تفکرو نظریه پردازی ما با دیگرا ن پر خواهد شد .

بنا بر این در گفتگوی امشب و دراخرین برنامه اختصاص یافته به ازاد اندیشی به این پرسش مهم می پردازیم که ایا متفکران و صاحبنظران ایرانی منطق ازاد اندیشی معطوف به افزایش و ارتقای قدرت ملی را می دانند ؟ یا صرفا به نفس ازاد اندیشی بعنوان کنشی روشنفکرمابانه می اندیشند فارغ از اینکه به چه نتایجی  منتهی می شود؟و چه اثراتی بر جامعه باقی می گذارد ؟ به عبارت دیگر اندیشمندان ایرانی به فرض وجود فضای مناسب بیرونی مانند ازادی بیان و پس از بیان ، شرایط و توانمندیهای لازم برای بهره برداری از ظرفیت ازاد اندیشی را دارند؟ ایا مساله شناسی ، رویکرد نقادی ، توان نظریه پردازی و دغدغه حل مسائل و بحران های ملی با نگرشی جهانی در متفکران ایرانی وجود دارد؟  پرسش پیامکی برنامه نیز در همین راستا این پرسش را پیش روی شما مخاطبان فرهیخته می نهد که مرز و محدوده ازاد اندیشی در ایران امروزکجاست ؟

1- نامحدود است 2- امنیت و منافع ملی است   3- اعتقادات و باورهای عمومی است .

امید است بتوانیم در این گفت و گو راهی به سوی رهایی از تنگناهای رنج اور زیست ایرانیان بیابیم .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مهمترین مطالب

آخرین مطالب

پربیننده‌ترین مطالب

بایگانی شمسی

لیست پخش