روش بومی سازی علوم سیاسی

در دو برنامه پیشین زاویه در باره ضرورت ها و امکان یا امتناع بومی سازی علوم انسانی از منظر مباحث فلسفه علم بجث  و گفتگو کردیم . هر چند صاحب نظران در این موضوع اختلافاتی دارند اما در دو نکته متفق القولند که اولا در درک و فهم و ترویج و اموزش علوم انسانی ناگزیر از در نظر گرفتن جهان بینی و باورهای دیرپای  جامعه هستیم و ثانیا وجه کاربردی علوم انسانی ناظر به پاسخ به پرسشها و حل مسائل و مشکلات از ضرورتهای بومی سازی علوم انسانی است . از جانب دیگر بومی سازی بدین معنا نیست که تنها علومی که زادگاهشان  ایران باشد بومی هستند و نمی توان با علوم انسانی غربی  تعامل و تبادل داشت . در برنامه امشب بحث را از دو جهت محدود می کنیم از میان رشته های علوم انسانی در باره علوم سیاسی گفتگو می کنیم و پرسش اصلی خود را نیز محدود به این نکته می کنیم که اگر فرض کنیم بومی سازی علوم سیاسی ممکن و ضروری است  روش بومی سازی علوم سیاسی چیست ؟ ایا تغییر سرفصلهای سردرسی کفایت می کند؟ یا روشهای دیگری را برای این مهم باید بکارگر فت؟ بدیهی است این بحث را درباره روش بومی سازی دیگر رشته های مهم علوم انسانی مانند جامعه شناسی ، روان شناسی، مدیریت و اقتصاد می توان ادامه داد که انشالله در برنامه زاویه درباره انها بحث خواهیم کرد.

میهمانان امشب اقایان دکتر منوچهر محمدی و دکتر قدیر نصری هستند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مهمترین مطالب

آخرین مطالب

پربیننده‌ترین مطالب

بایگانی شمسی

لیست پخش