چرا مشکلات کشور حل نمی شود فقط تغییر وضعیت می یابد؟

پرسش از اندیشکده خرد:تعدادی از شهروندان پرسیده اند چرا با وجود این همه تحصیل کرده و متخصص و صاحب نظر دچار مشکلات عدیده هستیم و مانند کشورهای پیشرفته توسعه یافته نمی شویم ؟
پاسخ :
برای این پرسش مهم و بجا وبه حق پاسخ روشنی وجود دارد. در ایران لایه های تصمیم گیری متعددی وجود دارد در برخی از لایه ها مثل دیوانسالاری دولتی به نظر کارشناسان و نخبگان تا حدودی توجه می شودزیرا جز این چاره ای وجود ندارد و رفع و رجوع امورات مردم نیازمند نظر کارشناسی است مانند نیاز شرکت ها و سازمان به خدمات شرکت های برنامه نویسی کامپیوتر. اما در لایه های اصلی و بالایی کشور
بویژه در حوزه تصمیماتی که به حکمرانی مربوط می شود بطور اشکار و اغلب به نظرات نخبگان و متخصصان نه تنها بی توجهی می شود بلکه نخبگان ورصاحب نظران بخاطر ارایه نظرات راهگشا اما خلاف نظر و منافع صاحبان قدرت مواخذه هم می شوند. نظام سیاسی در ایران تا زمانی که جرات و صداقت و بصیرت لازم برای کرنش در برابر صاحب نظران بویژه در علوم سیاسی و اقتصادی را پیدا نکند امکان حل مشکلات کشور را نخواهد داشت . برای مثال در حوزه سیاست خارجی که بحثی به مراتب پیچیده تر و تخصصی تر از مباحث خارح فقه است همه در کشور بدون داشتن حداقل صلاحیت های علمی اظهار نظر کرده و حتی تصمیم گیری می کنند و انگار نه انگار این کار خطاست و موجب زیان به منافع ملی می شود ایا در حوزه پزشکی و فقه و علوم هسته ای هم اجازه می دهیم همگان نظرات بی مبنا داده و حتی تصمیم گیری کنند. بنابراین بطور کوتاه باید عرض کنیم اولا درلایه های موثری از تصمیم گیری در کشور نظر کارشناسی محلی از اعراب ندارد و برخی کارشناس نما زینت المجالس هستند ثانیا اخیرا موانع جدی برای ورود و مشارکت نخبگان و صاحب نظران در نهادهای تصمیم گیر مانند مجلس ایجاد شده است که این کلاف سردرگم را پیچیده تر می کند. در
بحث مهم دیگری در خصوص تقسیم کار در سیاست گذاری هم وجود دارد که در متن دیگری تقدیم خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مهمترین مطالب

آخرین مطالب

پربیننده‌ترین مطالب

بایگانی شمسی

لیست پخش