وقتی سیاست مداری می‌گوید مردم شما بشنوید من


امیر دبیری مهر
به نظر منطقیون مفاهیم دو دسته اند دسته اول انضمامی هستند یعنی مصداق بیرونی دارند مانند صندلی و‌درخت و پارلمان و پلیس و برخی انتزاعی هستند یعنی مصداق بیرونی ندارند مانند ازادی و دموکراسی و عدالت ..
اما دسته سومی از مفاهیم هستند که اساسا گنگ و مبهم بوده و هیچ ما به ازایی در خارج ندارند بلکه صرفا ابزاری هستند برای فریب افکار عمومی ..شاخص ترین این مفاهیم واژه مردم و ملت است . واقعا منظور از مردم امریکا یا ملت ژاپن چیست و این مفهوم شامل چه کسانی می شود؟ وقتی می گوییم مردم با امری مخالف هستند یا ملت خواستار چیزی هستند منظورمان چه کسانی است ؟ اگر کمی دقت کنیم در دنیای متکثر امروز این مفاهیم مهمل تر از ان هستند که بتوان با استناد به انها به شناخت نایل شد یا داوری کرد و صرفا لقلقه زبان است .به نظر من وقتی سیاستمداری می گوید ملت یا مردم دقیقا منظورش خودش و اطرافیام و طرفدارانش هست و بس و مخاطب باید قدرت درک این معنا را داشته باشد و فریب
نخورد .
بر و بچه های دو ماهنامه مروارید شماره شانزدهم این مجله را به موضوع مردم اختصاص داده اند . مثل همیشه این مجله موضوعی متفاوت را سوژه خود قرار داده است.موضوعی متفاوت از روزمرگی های جاری مطبوعات که خواندن و دست کم تورق ان را
توصیه می کنم .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مهمترین مطالب

آخرین مطالب

پربیننده‌ترین مطالب

بایگانی شمسی

لیست پخش