پیکتی و پیشنهاد جنجالی مالیات ۹۰ درصدی بر ارث

چند سال قبل که هنوز ذوق و شوق تدریس در من بیدار بود برای تدریس درس مسایل توسعه دانشجویان ارشد علوم سیاسی ،کتاب سرمایه توماس پیکتی را معرفی کردم . آن زمان او را مارکس قرن بیستم می خواندند ایده های برابری خواهانه این اقتصاد دان جوان فرانسوی برام جالب بود وسوژه خوبی بود که یک ترم با دانشجویان درباره سوسیال دموکراسی و برابری و نابرابری در جهان صحبت کنیم . او معتقد است بین رشد اقتصادی در قرن بیستم و افزایش ثروت تناسبی نیست و این یعنی ثروتمندان برنده پیشرفت اقتصادی بودند نه همه مردم و به نوعی حقوق مردم در ثروت ثروتمندان دزدیده شده است .
اخیرا ایده جدید جناب پیکتی ،در جهان جنجال عجیبی ایجاد کرده او معتقد است برای کم کردن نابرابری ها نمی توان صرفا به اخذ مالیات ۸۰ درصدی بر درامد ثروتمندان اکتفا کرد ایده ای که قبلا او مطرح کرده بود بلکه باید از ارث ثروتمندان هم مالیات ۹۰درصدی به نفع فقرا و حوزه عمومی اخذ شود تا هر کس صرفا به میزان تلاش و کار خود از ثروت بهره مند شود.
تصور کنید توماس پیکتی ایران بود فکر کنم نظام سنتی مفت خوار اقتصادی ما در کمتر از یک روز توماس را به لقاالله مفتخر می کرد. نظام اقتصادی و اجتماعی که تا خرخره غرق در رانتخواری ، ویژه خواری ، مفتخواری است و برای کار و ایده و دانش و اینده و برنامه ریزی پشیزی ارزش قایل نیست و همین نظام ارث بری منشا بسیاری از مفاسد و جنایات و فخر فروشی ها و بی کاری و بی عاری است .
#سرمایه #پیکتی #ثروت #مالیات #اقتصاد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مهمترین مطالب

آخرین مطالب

پربیننده‌ترین مطالب

بایگانی شمسی

لیست پخش