هستی شناسی کرونا

کلنجار ناموفق انسان با کرونا ویروس و جهش های نوین این ویروس اثبات کرده که در طبیعت و هستی موجودات موازی در کنار هم زندگی می کنند و هرگونه تلاش برای ‌دخل و تصرف در حریم و ساحت یکدیگر نظم هستی را با هزینه های بالایی بر هم می زند .همانطور که دخالت و تجاوز انسان به طبیعت و حیوانات موجب تغییرات اقلیمی ویرانگری مانند خشکسالی و گرم شدن زمین و ….شده فضولی چند دانشمند در ووهان چین برای ترکیب ویروس انسانی و حیوانی منجر به جهش افسار گسیخته ی کرونا ویروس شد که بشر با همه ادعا و دانش و ثروت خود موفق نشده آن را مهار کند و تاکنون همین ویروس جهش یافته و غیر قابل مهار شوربختانه جان ۵ میلیون انسان را گرفته است . این تجربه تلخ نشان داده ویروس ها هم مانند انسانها و حیوانات و گیاهان و..در این هستی و جهان ، زندگی و از قواعد خود پیروی می کنند و در برابر هر گونه تجاوز از جانب انسان واکنش ویرانگر نشان می دهند. درس مهمی که فقط قلیلی از انسانها فهمیده اند این است که انسان آنگونه که خود تصور می کند موجود خیلی مهم و ابر توانایی نیست و باید همواره متواضعانه حد و اندازه و قدر خود را بداند. نه بیشتر و نه کمتر ….چه بسا اگر خودخواهی و تکبر و زیاده خواهی انسان ادامه یابد موجودات جدید و ناشناخته ی دیگری نیز با ورود به ساحت زیست بشر جهنمی به مراتب سوزاننده تر از کرونا ایجاد کنند. اگر این رویکرد نوین به هستی اشاعه باید که انسان از برج عاج خودبینی پایین بیایید و حد خود را بداند همه عرصه های زندگی تغییر و تحول می یابند و شاید جهان در آینده جایی مناسب برای زندگی باشد.
@andishkadeye_kherad

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مهمترین مطالب

آخرین مطالب

پربیننده‌ترین مطالب

بایگانی شمسی

لیست پخش