دور زدن و بازگشت به موقع هنر است

در نگاه نخست به این فیلم تصور اینکه راننده بتواند در این پل درجا دور بزند تقریبا غیر ممکن به نظر می رسد اما اگر سه دقیقه صبر کنید می بینید که راننده با تکیه بر هفت عامل موفق می شود این کار ظاهرا غیر ممکن را ممکن کند این عوامل عبارتند از :
اگاهی از بن بست
؛ تشخیص ضرورت بازگشت
؛ مهارت دور زدن
؛ شجاعت
تصمیم و اراده بر تغییر
ریسک یا خطرپذیری و
صبر
صحنه مدیریت و حکمرانی همین گونه است گاهی مدیر شرکت یا سیاست مدار به هر دلیلی در بن بست قرار می گیرد …لجاجت در حفظ وضع موجود و اصرار در بن بست بودن نشانه جهل؛ عدم تشخیص ضرورت و مصلحت؛ ناشی و فشل بودن ؛ بزدلی و ترس ؛ فقدان اراده ؛ محافظه کاری مبتنی بر ترس و شتاب ویرانگر است.
یک مدیر توانا و‌کارامد در شرکت و بنگاه اقتصادی یا یک حاکم و سیاستمدار باهوش و متعهد و دلسوز و وطن پرست هم اینگونه مرزهای هویت خود را با مدیر و سیاستمدار ضعیف و ناکارآمد متمایز می کند. اگر خودش هم اگاه به وضعیت بن بست نبود به سخن عالمان و مشاوران امین و اگاه و کارشناسان خبره گوش سپرده و با دور زدن و برگشت از سیاستهای نادرست و شکست خورده؛ نه تنها شرکت یا کشور خود را در مسیر پیشرفت قرار می دهد بلکه از خود تجربه و نام نیک به یادگار می گذارد…نتیجه این که همیشه دور زدن نشانه ارتجاع و واپسگرایی نیست بلکه گاهی ادامه دادن و اصرار در مسیر بودن عین حماقت و بلاهت است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مهمترین مطالب

آخرین مطالب

پربیننده‌ترین مطالب

بایگانی شمسی

لیست پخش